OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Správcem osobních údajů na webu www.veronika-hajkova.com je: Bc. Veronika Hájková, Chudenická 1065/7, Praha ,kontaktní email : info@veronika-hajkova.com

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasunebo zákonného právního titulu.
  • nepracuji s citlivými osobními údaji osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňuji informační povinnostvůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich právpodle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajůpodle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od přijetí informace o změně.

Účely zpracování osobních údajů: marketing

Pro marketing eviduji nezbytně nutné osobní údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte kliknutím na potvrzovací e-mail. 

V přihlašovacím formuláři udělujete vyplněním údajů a stisknutím odesílacího tlačítka souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů.

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail a IP adresu . Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to například proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, jedním kliknutím. Odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu, který ode mne dostanete. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

 

Toto je staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24. května 2018

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Bc. Veronika Hájková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mé snahy o správnost údajů a jejich aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@veronika.hajkova.com, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které ji navštívíte, webové stránky, které  navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když  je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace.

Bezpečnost

Bc. Veronika Hájková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

Použití a postoupení osobních údajů

Bc. Veronika Hájková používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abychom mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Bc. Veronika Hájková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku,  jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Bc. Veronika Hájková, Chudenická 1065/7, Praha, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.