Tak aby bylo jasno

Lidé si často představují pod pojmem sociální pracovník někoho, kdo babičkám nosí oběd a nákup. Obvyklá je též představa sociální pracovnice jako té paní ze „sociálky“, která odebírá děti z rodin a dává je do „děcáku“. Obojí může být správně. Sociální pracovník ale může být prospěšný i mnoha dalšími způsoby.

Zjistila jsem, že lidé většinou neví, co dělají lidé v profesích spojených se slovem „sociální“.

Takže od začátku: „sociální“ znamená „týkající se lidské společnosti a snahy o zlepšení společenských problémů“. To zní dobře, ne? Znamená to tedy v každém případě pomoc.

Pracovník v sociálních službách vykonává přímou obslužnou péči o klienty.

No to zní hrozně, tak to přeložím – pomáhá při osobní hygieně a oblékání, s péčí o domácnost, s finančním hospodařením, vyhledává a organizuje volnočasové aktivity, rozváží a vydává klientům jídlo… Většinou pracují v domovech pro seniory, tyto služby jsou poskytovány lidem s psychickým nebo fyzickým omezením. Je zřejmé, že tato služba bývá často i terénní.

Sociální pracovník poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se nachází v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí. Usiluje o to, aby klienti netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Tato pomoc je ze zákona bezplatná, diskrétní a nestranná. Může být poskytována prostřednictvím osobních, telefonických nebo elektronických konzultací.

Spektrum sociálních pracovníků a jejich zaměření je velmi široké – působí v občanských poradnách, v oblasti péče o seniory, v sociální práci s osobami s postižením, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, na specializovaných pracovištích zabývajících se závislostmi, na sociálních odborech městských úřadů, v oblasti péče o rodiny a děti, na sociálních odděleních zdravotnických zařízení, v azylových domech, ve školství, v probační a mediační službě apod.

Od toho se odvíjí i konkrétní náplň práce – většinou se jedná o různou administrativní činnost (vedení dokumentace klientů), vyřizování sociálních dávek, chození do rodin na tzv. „sociální šetření“, doprovázení na úřady, komunikace s lékaři, nemocnicemi, úřady práce, zdravotními pojišťovnami, rodinou, školou…

Zaměření na určitou problematiku je dáno i specializací v průběhu studia, jen pro představu – sociální práci je možné studovat v různých kombinacích, např. sociální a charitativní práce, pedagogika-sociální práce,   sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy, mezinárodní sociální a humanitární práce.

Sociálně právní poradenství se liší tím, že pomáhá zorientovat se ve složité životní situaci, ale navíc jsou poskytovány informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost. Nejčastěji se řeší problémy týkající se pracovního, občanského, rodinného, ale i trestního práva. Důležité jsou i informace týkající se problematiky sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění anebo otázky týkající se podmínek pobytu cizinců v ČR.

V praxi tedy například – pomoc v procesu rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí, setkávání nezletilých dětí s rodiči po rozvodu, uzavření manželství s cizincem, neoprávněné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zadržování a nevyplácení mzdy, šikana a konflikty v zaměstnání, dědictví a dluhová problematika.

Pozor – jde o právní informace, nikoliv právní služby. Poradci jsou kompetentní k výkladu a interpretaci právních norem, mohou vám poskytnout např. formuláře, poradí, jak je vyplnit. Také vám mohou předat kontakty na právníky nebo poradí, jak si najít vhodného právníka.

Každopádně – ať už sociální či sociálně právní poradce vám může ušetřit spoustu starostí, času i peněz.  Řešení problémů neodkládejte. Za nějaký čas mohou být daleko větší než teď!

 

 

 

Veronika Hájková
Jsem sociálně právní poradce. Fascinují mě příběhy lidí a vše, co s nimi souvisí. Vím, že vztahy nejsou vždy radostné a šťastné, jak bychom si přáli. Proto tu chci být pro lidi, kteří hledají řešení svých trápení a ocení lidský přístup. A hlavně – věřím v dobré konce... Můj příběh si přečtěte zde >>