Úskalí dohod při nesporném rozvodu

Tento rozvod se také nazývá „rozvod dohodou“, a jak z názvu vyplývá, očekává se, že se manželé i přes spory v manželství budou schopni na základních věcech shodnout.

Je třeba, aby manželství trvalo nejméně rok a zároveň abyste spolu už alespoň šest měsíců nežili. Kromě návrhu na rozvod a návrhu dohody o vypořádání společného jmění manželů je potřeba k soudu dodat dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí  by měla obsahovat

  • kdo a jak se o děti bude starat (společná péče, střídavá péče, výhradní péče jednoho z rodičů, péče třetí osoby)
  • rozsah styku rodiče s dítětem (toho, který s dítětem nežije)
  • výši výživného

Pozor, pokud partner nabídne v dohodě rozsah styku formou „Pokud přistoupíš na dohodu, můžeš vídat děti, kdykoliv budeš chtít“. Po rozvodu může nastat situace, kdy si partner bude diktovat podmínky styku nebo vám v kontaktu s dětmi bude bránit. Právní změna tohoto stavu může trvat roky a výsledek je nejistý. Chtějte vždy úpravu styku v dohodě v konkrétní podobě např. každou středu odpoledne, každý lichý víkend, jarní prázdniny, velikonoce… Pokud v návrhu dohody neuvedete výši navrhovaného výživného, soud ho stanoví sám.

Návrh dohody je potřeba doručit  k soudu včetně kopie oddacího listu a kopií rodných listů dětí. Můžete tak učinit i samostatně ještě před podáním návrhu na rozvod nebo zároveň. Se sepsáním vám mohou bezplatně pomoci pracovníci odboru sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci občanských poraden či sociálně právní poradci v různých neziskových organizacích. Za schválení této dohody se neplatí žádný soudní poplatek.

Pokud se rozhodnete sepsat dohodu sami, dejte pozor na následující:

  •  je obsah dohody v souladu s právem?

Jedná se o situace, kdy jeden z partnerů přichází s nabídkou minimálního či nulového výživného oplátkou nějaké výhody. V praxi to může vypadat takto: „Když mi necháš byt včetně zařízení, dohodneme se na minimálním výživném, aby sis mohl pořídit a vybavit svůj byt“. „Dohodneme se na minimálním výživném, jinak dětem řeknu, že se rozvádíme kvůli tobě a tvému novému příteli“. „Ty si necháš auto, protože je na tebe napsané, já ho budu splácet, ale dva roky nebudu platit výživné“.

Takové dohody by soud neschválil, jednoduše proto, že nejsou v zájmu dítěte. Dítě má právo na výživné vždy.

Další situací může být dohoda o tom, že rodič nebude vymáhat styk s dětmi. Právo na styk je právem jak rodiče, tak i dítěte. Je tedy zřejmé, že uvedená dohoda poškozuje práva dítěte. Tato dohoda může být uzavřena pouze mimosoudně. Může ale po určité době nastat situace, že se rodiče dítěte sejdou u soudu a rodič, který v dohodě návštěvy svého dítěte odmítl, bude styk se svým dítětem vymáhat.

  •  jaká je vymahatelnost dohody?

Vymahatelnost znamená, že pokud partner dohodu poruší nebo nedodrží pravidla v ní stanovená, jaká jsou opatření, jak ho k tomu donutit.

V návrhu dohody nelze určovat jiné sankce, než ty, které jsou stanoveny zákonem. V praxi tedy nelze požadovat např. „pokud mi nepůjčí na víkend děti, přestanu platit výživné“ nebo „pokud mi nezaplatí včas výživné, přestanu mu půjčovat děti“ nebo „pokud mi nezaplatí včas výživné, daruje mi své auto“.

Vymahatelnost styku by měla řešit Policie České republiky (v praxi na to ovšem často nemá kapacity) a OSPOD, placení výživného se můžete domáhat u exekutora nebo podat na neplatiče trestní oznámení.

Předpokládá se, že obě strany budou dohodu dobrovolně plnit.

  • co když budeme chtít dohodu změnit?

Pokud se v budoucnu domluvíte na změnách ohledně péče o dítě či výživném, nemusíte hned běžet k soudu podávat nový návrh na schválení dohody. Ovšem jen do doby, než se dostanete do sporu…

 A ještě jedna „technická rada“ – nezapomeňte, že nejen návrh na rozvod manželství dohodou, ale také další dokumenty (dohoda o vypořádání společného jmění manželů a dohoda či návrh na určení poměrů nezletilých dětí), které k návrhu přikládáte, musí mít ověřené podpisy. Pokud nejsou podpisy ověřené, nemá soud jistotu, že rozvodové dokumenty byly skutečně podepsány příslušným manželem. Absence ověřených podpisů může vést k prodloužení řízení o rozvodu nebo k zamítnutí návrhu na rozvod. Zajistit ověření podpisů můžete na pobočkách České pošty, na městském či obecním úřadě nebo u notáře.

Veronika Hájková
Jsem sociálně právní poradce. Fascinují mě příběhy lidí a vše, co s nimi souvisí. Vím, že vztahy nejsou vždy radostné a šťastné, jak bychom si přáli. Proto tu chci být pro lidi, kteří hledají řešení svých trápení a ocení lidský přístup. A hlavně – věřím v dobré konce... Můj příběh si přečtěte zde >>